Postup registrácie výrobkov
v Bonusovom programe Wolf

_______

Je to veľmi jednoduché:

Pri výrobkoch Wolf, ktoré sú označené sériovým číslom:

  1. Opíšte sériové číslo produktu do vyššie uvedeného registračného políčka a potvrďte ho. (platí pre vybrané výrobky Wolf zakúpené a vydané zo skladu Wolf po 1. 1. 2021)
  2. Automaticky sa Vám pripočítajú bonusové body na Vaše konto.

Pri výrobkoch Wolf alebo Gabotherm, ktoré nie sú identifikované výrobným číslom, ale ich balenie je označené QR kódom s logom Bonus programu Wolf (registrácia produktov Gabotherm bude k dispozícii od 3Q 2021)

  1. Naskenujte kód zo štítku obalu výrobku pomocou skeneru QR kódov priamo zo svojho smartfónu (pomocou aplikácie čítačka QR kódov) alebo napíšte ručne číslo zo štítku do vyššie uvedeného registračného políčka a potvrďte ho.
  2. Zobrazí sa Vám karta výrobku s pripočítanými bodmi Vášho bonusového konta. 

Za Vaše nazbierané body si môžete vybrať odmeny z ponuky náradia alebo zo zoznamu reklamných a darčekových predmetov s logom Wolf alebo Gabotherm. Pravidlá pre objednávanie a doručovanie odmien sú uvedené v Podmienkach Bonus programu Wolf.