Postup registrácie výrobkov
v Bonusovom programe Wolf

_______

Je to veľmi jednoduché:

Pri výrobkoch Wolf, ktoré sú označené sériovým číslom:

  1. Opíšte sériové číslo produktu do vyššie uvedeného registračného políčka a potvrďte ho. (platí pre vybrané výrobky Wolf zakúpené a vydané zo skladu Wolf po 1. 1. 2021)
  2. Automaticky sa Vám pripočítajú bonusové body na Vaše konto

POZOR! Pri registrácii splitových tepelných čerpadiel BWL je nutné zaevidovať sériové číslo z vnútornej jednotky.

Za chybne registrované sériové čísla nebudú pripísané body do Bonus programu.

Sériové číslo WOLF je uvedené vždy hneď pod čiarovým kódom – viď. ilustračné foto

Pri výrobkoch Gabotherm:

  1. Naskenujte QR kód zo štítku na obale výrobku pomocou QR skenera priamo zo svojho smartfónu, alebo napíšte ručne číslo zo štítku do registračného políčka vyššie a potvrďte ho.
  2. Bonusové body sa Vám automaticky pripočítajú na Vaše konto.

Pri výrobkoch Wolf alebo Gabotherm, ktoré nie sú identifikované výrobným číslom, ale ich balenie je označené QR kódom s logom Bonus programu Wolf:

  1. Naskenujte kód zo štítku obalu výrobku pomocou skeneru QR kódov priamo zo svojho smartfónu (pomocou aplikácie čítačka QR kódov), alebo napíšte ručne číslo zo štítku do vyššie uvedeného registračného políčka a potvrďte ho.
  2. Zobrazí sa Vám karta výrobku s pripočítanými bodmi Vášho bonusového konta. 

Za Vaše nazbierané body si môžete vybrať odmeny z ponuky náradia alebo zo zoznamu reklamných a darčekových predmetov s logom Wolf alebo Gabotherm. Pravidlá pre objednávanie a doručovanie odmien sú uvedené v Podmienkach Bonus programu Wolf.